NCP erkend

Wie zijn wij?
NCP Certificatie is hèt certificatie-instituut in Nederland op het gebied van inbraakpreventie en brandveiligheid. Certificeren is het afgeven van een onafhankelijke derdeverklaring dat een gerechtvaardigd vertrouwen geeft over het aantoonbaar voldoen aan normen en voorschriften.
Bedrijven kunnen zich door NCP Certificatie laten beoordelen op het voldoen aan de criteria die staan in kwaliteitsregelingen. Regelingen die zijn opgesteld door marktpartijen als verzekeraars, leveranciers en fabrikanten, gebruikers en de overheid (politie, brandweer, diverse ministeries).

Fabrikanten kunnen hun beveiligingproducten voor brand- en inbraakbeveiliging bij NCP laten registreren als teken dat ze aan de relevante eisen voldoen. Fabrikanten van andere beveiligingsoplossingen kunnen hun producten laten voorzien van NCP Keur™ indien ze aan relevante eisen voldoen.